Om oss

Instidata as ble stiftet i 1988 og  feirer i 2018 sitt 30-års jubileum i bransjen. Instidata startet som et samarbeid mellom 3 ulike forskningsinstitutter på midten av 80-tallet, og ble 1.1.1989 stiftet av 10 forskningsinstitutter etter flere års samarbeid om utvikling av et prosjektbasert system for økonomistyring. Instidata eies i dag av flere institutter som også benytter systemene i sin virksomhet.

Systemløsningene er bygget opp omkring behov og erfaringer i instituttsektoren og er basert på et mangeårig og nært samarbeid på økonomi- og administrasjonssiden mellom en rekke forskningsinstitutter. Systemene bygger på en integrert økonomisk styringsmodell med sentraliserte og desentraliserte løsninger. Instidata-brukerne strekker seg fra Alta i nord til Agder i sør, og teller per i dag i overkant av 20 forskningsinstitutter fordelt over hele landet.

Selskapets formål er å utvikle og vedlikeholde økonomiske styringssystemer for prosjektorientert virksomhet, samt yte bistand og assistanse til de institusjonene som bruker Instidata.

  • Utvikle, drifte og vedlikeholde løsninger for økonomistyring i prosjektorienterte virksomheter
  • Fungere som et forum for samarbeid mellom brukerne, slik at systemløsningene er preget av de synspunkter og behov som fremkommer gjennom dette samarbeidet.
  • Opptre på gruppens vegne i forhold hvor en samlet opptreden gir økonomisk eller administrativ gevinst, eksempelvis rammeavtaler.
  • Drifte integrerte løsninger som elektronisk reiseregning og elektronisk skanning og arbeidsflyt av fakturaer og kontrakter.