Instidata er nå Arribatec

I 2019 ble Instidata fusjonert med Arribatec.

Fusjonen innebærer at InstiPro videreutvikles til et mer moderne prosjektstyringsssystem for forskningsinstitutter, samtidig som den anerkjente og verdsatte funksjonaliteten beholdes. Unit4 Business World Økonomi (UBW) erstatter Instidatas egenutviklede økonomisystem, InstiReg. 

For informasjon og kontakt med Arribatec, se arribatec.com.