Produkter

Instidata/Arribatec sine løsninger og datamodell bygger på et helhetlig konsept som har til formål å gjenspeile brukerinstituttets virksomhet og struktur. Dette gjør systemet velegnet for virksomheter som har behov for dynamisk tilpasning til endringer i strukturer. Alle produkter driftes og supporteres av Arribatec.

Utgangspunktet for løsningen er prosjektbegrepet, og dette gjenspeiler seg i all registrering, samt spørre- og rapporteringsmoduler. I tillegg til å dekke formelle forskrifter er løsningens filosofi at regnskapsinformasjon kontinuerlig skal kunne benyttes til økonomisk oppfølging og styring av prosjekt- og programvirksomhet.

UBW – Unit4 Business World Økonomi (tidligere Agresso)

Den sentrale løsningen anvendes primært av bedriftens økonomi- og administrasjonsfunksjon. UBW er et globalt regnskapssystem i det øverste toppsjiktet, og Arribatec innehar høy kompetanse på inplementering, tilspasning og support av systemet.

UBW Økonomi plasserer økonomistyringen i hjertet av instituttets forretningssystemer og prosesser, og leverer et fullt integrert utvalg av funksjoner, inkludert:

 • Hovedbok
 • Leverandørreskontro
 • Kundereskontro
 • Anlegg
 • Bankavstemming
 • Budsjettering, Planlegging og Prognose

Løsningen er brukervennlig og tilgjengelig på flere ulike enheter. For mer informasjon om produktet, ta kontakt med Arribatec.

InstiPro – desentral løsning

Den desentrale løsningen benyttes av alle ansatte. InstiPro kan anvendes gjennom hele prosjektets livssyklus fra planlegging til avslutning og gir prosjektleder kontinuerlig oversikt over sine prosjektregnskap.

Både struktur og adgangskontroll er rollebasert og bygget opp omkring fenomener som:

 • Timeregistrering
 • Prosjektadministrasjon
 • Person
 • Avdeling
 • Fagfelt
 • Rapporter (felles)
 • Administrative rapporter

Finansieringsmodul

Finansieringsmodulen står sentralt i styringen av prosjektene og ekstern inntekt og bruk av grunnbevilgning kan parameterstyres og når som helst endres uten å måtte registrere transaksjoner. ”Oppdrag i arbeid” og ”Forskuddsfakturerte inntekter” avregnes kontinuerlig og automatisk.

Til prosjektet kan det knyttes planlagte egenandeler og ikke-planlagt ”tap”/”gevinst”. Omkontering av ressursforbruk i form av timer eller bilag er i denne sammenheng ikke nødvendig.

Systemet håndterer situasjoner hvor man opererer med flere finansieringskilder og flere kunder på samme prosjekt, inkludert skille mellom intern og ekstern finansiering. Dette betyr at prosjektet kan betraktes som en enhet sett fra prosjektleders synspunkt, men samtidig ha oversikt over disponering av ulike typer midler og kunne opptre tilfredsstillende utad mot den enkelte oppdragsgiver. Siden inntektsfastsettelsen skjer dynamisk via finansieringsmodulen, kan fakturering skje uavhengig av påløpte kostnader og gjerne på forhånd.