Referanser

Arribatec leverer i dag økonomi- og prosjektstyringssystemer til rundt 20 forskningsinstitutter i Norge. De største instituttene har ca 500 ansatte, mens de minste har ca 20 – 30. Våre brukere er lokalisert i store deler av Norge, fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

Noen av våre brukerinstitutter: